ENKELE GENEALOGISCHE GEGEVENS OM TRENT CATHARINA VAN LIER—VON ULFT, SCHRIJFSTER VAN DE MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES, UITGE GEVEN IN HET JAARBOEK 1928/29 In het voorlaatste Jaarboek heeft de Redacteur den wensch uitgesproken, dat nog meerdere gegevens be kend zouden worden betreffende Catharina van Lier von Ulft, wier mémoires in dat Jaarboek waren opge nomen. Het is mij thans mogelijk althans de genealogische gegevens nog eenigszdns aan te vullen, terwijl bij een der kleinzoons van Catharina haar portret werd aan getroffen, waarvan een reproductie hiernevens gaat. De hiervolgende data zijn afkomstig uit aanteekenin- gen over Venlosche families van den Heer Jan Verzijl aldaar. Het geslacht van Ulft, een uitgebreide Venlosche burgerlijke familie is nawijsbaar tot Joannes van Ulft welke gehuwd was met Anna Ingen Eickelboom, welk echtpaar in de 2e helft der 16e eeuw te Venlo woonde. Het familiewapen was: in goud twee op elkander ge legde geledigde zwarte driehoeken, waarvan een ge stort is, dekkleeden zwart en goud. Helmteeken: een naar rechts gewende gesloten gouden vlucht. H. H. VAN DAM DOOR

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 24