23 Oct. 24 25 Oct. 25 25 29 31 6 Nov. 10 11 15 G. H. KRONIEK OVER 1928 225 ter gelegenheid 20 21 Moderne van Haar- aan de Dr. De Regeering ontvangt in het hotel „De Twee Steden” de gedelegeerden ter XHIe Internationale Roode Kruis-Conferentie. Opening van een tentoonstelling in het Gemeente-Archief betreffende De Haag- sche grachten en singels voorheen en thans. Herdenking van het vijftig-jarig bestaan van het Technisch Bureau van het Depar tement van Koloniën. Consecratie door den Bisschop lem van de St. Jeroenskerk Schaepmanstraat. Overlijden van den Luitenant-Generaal b.d. J. M. Campbell. Overlijden van den Generaal-Majoor der Artillerie b.d. T. C. de Bordes. Afscheid van Mr. I. M. J. van Rossem, als Chef van de afdeeling Burgerlijke Stand ter Gemeente-Secretarie. Overlijden van den Luitenant-Generaal G. J. W. Koolemans Beynen. In het tijdelijk Museum voor Kunst aan de Zeestraat wordt eene Breitner-Tentoonstelling geopend. Wijdingsavond in de Groote Kerk ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Haagsche afdeeling van de Evangelische Maatschappij. Overlijden van den Luitenant-Generaal b.d. H. C. A. de Block, Inspecteur der Burger wachten. Overlijden van den Staatsraad W. Cool. Congres in den Koninklijken Schouwburg, l van het vijf en twintig-jarig 15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 251