227 KRONIEK OVER 1929 31 Dec. KRONIEK OVER 1929. 1 Jan. 4 5 y 14 18 19 22 van 24 24 28 het 125-jarig bestaan der van de firma H. P. Afscheid van W. Steenhoff als Directeur van het Museum-Mesdag. van den Sche- Overlijden van Dr. F. van Gheel Gilde- meester, Predikant bij de Ned. Herv. Gem. alhier. Herdenking van Boek- en Kunstdrukkerij de Swart Zoon. Vijf en twintig-jarig bestaan veningschen Vischafslag. Gouden jubileum als Nederlandsche van Hare Majesteit de Koningin-Moeder. Lezing van Prof. Dr. F. W. Hudig voor „Die Haghe” over het Haagsche Kunst leven in het tijdperk van Frederik Hendrik. Huldiging, ter gelegenheid van zijn 75sten verjaardag van den oud-Directeur der Koninklijke Militaire Kapel N. A. Bonman. Overlijden van Ir. B. J. van den Berkhof, oud-Voorzitter van het College van Regen ten over de gevangenissen te ’s-Graven- hage. Overlijden van den oud-Minister Waterstaat Dr. Ir. C. Lely. De eerste spade wordt in den grond ge stoken voor den bouw van een nieuw Diaconessenhuis aan de Van Hogenhouck- laan. Overlijden van den pianist en componist Everhard Beverwijk. In het Vredespaleis komt het Hongaarsche-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 253