28 Jan. KRONIEK OVER 1929 228 29 31 2 Febr. 4 8 13 15 18 25 Mr A. J. L. Nijpels, oud- van den Hoogen Raad der en Mr. en Vice den heer A. Roodhuyzen, politiek hoofdredacteur land”, ter gelegenheid jaardag. In ,,De Twee Steden” wordt het 125-jarig bestaan van het leesgezelschap „Eensge zindheid” herdacht. Installatie van Mr. K. W. Brevet P. Polvliet, resp. als President President van het Gerechtshof. Mr. L. P. H. M. Baron Michiels van Ver- duynen, Secretaris-Generaal van het Per manente Hof van Arbitrage, overleden., Mr. C. Crommelin, tot dusver le Secretaris van het Permanente Hof, neemt zijn plaats in. Overlijden van den gep. Schout bij Nacht B. Snethlage. Overlijden van den Generaal-Majoor b.d. H. M. A. Vigelius. In de R.K. kerk in de Parkstraat wordt een requiem-mis opgedragen voor wijlen de Koningin-Moeder van Spanje. Door de hevige koude en gebrek aan brand stoffen worden verschillende scholen ge sloten. Lezing voor „Die Haghe” van den heer F. Vermeulen, Onder-Directeur van het van „Het Vader- van zijn 70sten ver- Tsjechoslowaaksch scheidsgerecht samen ter behandeling van een aantal aangelegen heden die onderdanen van deze beide Sta ten betreffen. Overlijden van Vice-President Nederlanden. Huldiging van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 254