229 KRONIEK OVER 1929 25 27 29 30 30 7 7 4 22 Rijksbureau voor de Monumentenzorg, over „Haagsche Patriciërshuizen en palei zen uit de 17 en 18e eeuw en hunne bouw meesters”. 1 Maart In de Tweede Kamer komt het wetsontwerp tot goedkeuring van het Kelloggpact tot uitbanning van den oorlog ter sprake en wordt goedgekeurd. Overlijden van den Arts L. Th. A. Peters. Prof. Dr. J. Huizinga leest voor „Die Haghe” over: „Iets uit de geschiedenis der kleederdrachten”. Huldiging van de historie-schrijfster Johan na Naber, ter gelegenheid van haar 70sten verjaardag. Ds.J. Douma, Predikant bij de Gereformeerde Gemeente, neemt afscheid van zijne wijk. Overlijden van André Spoor, Dirigent van het Haagsch Symphonie-Orkest en Leeraar aan het Koninklijk Conservatorium. Opening eener tentoonstelling van oudheden uit Mesopotamië, Syrië en Palestina in het Museum Scheurleer aan de Carnegielaan. Congres inzake onderwijs aan zwakzinni gen in de Aula van het Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort. 4 April In den Dierentuin heeft plaats de feestelijke Stichtingsvergadering van het Comité Katholiek ’s-Gravenhage. Bevestiging van Ds. A. Y. Barkey Wolf, als Predikant bij de Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage (Oost). Bevestiging in de Groote Kerk van Ds. I. Voorsteegh als Predikant bij de Ned. Her-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 255