6 Mei 7 11 14 16 21 23 24 24 26 3 Juni 4 231 KRONIEK OVER 1929 Mr. G. J. Ph. Graaf Schim- van H.M. de twintig-jarig bestaan van rietwerkerij der firma Wit- Huldiging van Willem Kloos ter gelegen heid van zijn zeventigsten verjaardag. Opening in het Gemeente-Archief van eene tentoonstelling betreffende „Haagsche Let terkunde”. Overlijden van melpenninck, Kamerheer i.b.d Koningin. Honderd vijf en de manden- en tentrop in het Westeinde. Mr. A. W. Kamp leest voor „Die Haghe" over „Oude en moderne Haagsche Liedjes en Voordrachten”. Overlijden van Mr. A. Roest Crollius, op richter en directeur van de Haagsche V olksuniversiteit. Overlijden van den Kunstschilder Willem Maris Jbzn. Zestig-jarig bestaan van de Louise-Stich- ting aan het Alexanderveld. Na voorafgaanden rouwdienst in de Apos tolische Kerk in de de Riemerstraat heeft op Oud-Eik en Duinen de teraardebestel ling plaats van het stoffelijk overschot van den oud-Directeur der Koninklijke Petro- leum-Maatschappij Mr. A. Capadose. Overlijden van den oud-Referendaris titu lair bij het Departement van Koloniën C. Z. Haak. Overlijden van den journalist en sterre- kundige Dr. C. Easton. Een Finsch Volkenbondsgezelschap onder leiding van den oud-Minister Enckell komt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 257