ii 5 Juni KRONIEK OVER 1929 232 18 19 27 27 3 Juli 4 6 10 12 12 14 krans op de Wassenaer de Westbroekbank den ontwerper van te ’s-Gravenhage aan en wordt door Re- geering en Gemeente ontvangen. Vijftig-jarig bestaan van de Schiefbaan- Hoviusstichting aan den Loosduinscheweg. Overlijden van H. de Wilde, oud-Wethou- der van 's-Gravenhage. Intreerede van den Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente A. K. Straatsma in de Groote Kerk. Opening van de 10e School der Ned. Herv. Gemeente in de Naarderstraat. Huldiging van den journalist-letterkundige Maurits Wagenvoort, naar aanleiding van zijn 70sten verjaardag. Intreerede in de Groote Kerk van den Pre dikant bij de Ned. Herv. Gemeente Dr. W. J. de Wilde. Deensche officieren leggen een tombe voor den Admiraal van Obdam in de Groote Kerk. Eeuwfeest van de Regimenten Grenadiers en Jagers. Overlijden van den oud-Referendaris bij het Departement van Financiën D. D. Boer. Eerste-steenlegging van ter nagedachtenis van het Westbroekpark. Het Perm. Hof van Intern. Justitie doet uit spraak in de aangelegenheden, die betrek king hebben op de in Frankrijk uitgegeven Servische en Èraziliaansche leeningen. Bevestiging van Dr. C. Bouma als Predikant bij de Gereformeerde Kerk van 's-Graven- hage-Oost.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 258