18 Juli KRONIEK OVER 1929 233 25 27 1 Aug. 1 2 6 6 van het Xie Middelbaar Opening in de Ridderzaal Internationaal Congres voor Onderwijs. Opening door den Minister van Koloniën van de tentoonstelling „Het Koloniale Boek” in het gebouw van het Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort. Opening in het Gemeente-Museum van een tentoonstelling van „Het uurwerk sedert den tijd van Christiaan Huygens”. Plechtige opening met eene redevoering van den Minister van Justitie, van de zit ting van de Internationale Academie van Vergelijkend Recht. Opening van de eerste Haagsche Jeugd herberg „de Zeemeeuw” aan de Badhuis kade. Schout bij Nacht C. D. de Haes, Inspecteur- Generaal van het Loodswezen wordt bij gelegenheid van zijn veertig-jarig dienst- jubileum gehuldigd. De Haagsche Tramweg-Maatschappij viert het zilveren jubileum van de electrische tram met bovengrondsche geleiding. In de Eerste Kamer der Staten-Generaal komt de z.g.n. Haagsche Herstelconferentie, belegd in verband met het Young-plan, onder leiding van den Belgischen Minister Jasper samen. Briand, Snowden, Strese- mann behooren tot de voornaamsten der deelnemers. De pers wordt gehuisvest in de Grafelijke Zalen en volgt nauwkeurig de bewogen debatten, die tot eindelijke over eenstemming leiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 259