KRONIEK OVER 1929 234 Mgr. Dr. A. H. L. 18 Aug. 19 24 26 30 31 1 Sept. 10 12 het nieuwe Dia- 13 13 den Gemeenteraad de Internationale van den Hofprediker Gouden priesterfeest van Hensen. Het Permanente Hof van Internationale Justitie doet haar eerste uitspraak in het belangrijke geschil over de vrije zónes in Hoog-Savoye en het land van Gex, het welk sedert jaren tusschen Frankrijk en Zwitserland bestaat als gevolg van de een zijdige bepalingen, dienaangaande in het Verdrag van Versailles opgenomen. Opening in hotel ,,De Twee Steden” van den 20sten Nederlandschen Philatelisten- dag. In de vergaderzaal van wordt de 22ste zitting van Vereeniging voor Luchtverkeer gehouden en haar tien-jarig bestaan herdacht. Opening van de Christelijke Dr. C. de Moor-School. Einde van de Haagsche Herstel-Conferen- tie 1929. Tachtigste verjaardag Ds. W. L. Welter. Het Perm. Hof van Internationale Justitie doet uitspraak in de aangelegenheid be treffende de territoriale jurisdictie van de z.g.n. Oder-Commissie. Eerste steenlegging door Hare Majesteit de Koningin-Moeder van conessenhuis-Bronovo. Tachtigste verjaardag van Mr. B. C. J. Loder, oud-President van het Permanent Hof van Internationale Justitie. Het Gemeentebestuur ontvangt in Hotel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 260