KRONIEK OVER 1929 235 16 Sept. 21 23 27 Sept. 29 29 29 1 Oct. 1 4 Oct. 7 en huldiging den Referendaris bij het Departement Waterstaat J. L. Brouwer. Mr. H. M. L. H. Sark, als den Armenraad. den kunstschilder P. A. alhier, tot Bisschop van Gouden ambtsjubileum Daniëls van einde. Veertig-jarig ambtsjubileum van van Installatie van Secretaris van Overlijden van Schipperus. Overlijden van den oud-Luitenant-Gene- raal W. A. T. de Meester, Lid van den Gemeenteraad. „De Twee Steden’’ de deelnemers aan het 13e Internationaal Oogheelkundig Congres. Door H.M. de Koningin wordt in de Malie baan aan het Korps Mariniers een vaandel uitgereikt. Opening, in het Kurhaus, van eene R.K. Missie-tentoonstelling. Overlijden van den oud-Directeur der Rijks-Pensioenfondsen J. C. T. Mulder. 23-26 Sept. De Conférence Intern, des Travailleurs intellectuels komt te ’s-Gravenhage bijeen. Herdenking, in de van Dijkzaal, van het vijftigjarig bestaan van de oudste H.B.S. voor Meisjes (Bleyenburg) Ds. J. T. Röth, Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Scheveningen neemt afscheid van zijne Gemeente. In het Kerkgebouw van de Oud-Katholieke Kerk in de Juffrouw Idastraat wordt de oud- Professor J. H. Berends, sedert 1901 Pastoor i Deventer gewijd, van Pater A. M. de Theresiakerk in het West-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 261