KRONIEK OVER 1929 236 10 Oct. 11 27 31 aan 1 Nov. wijlen Dr. F. 4 6 6 8 17 21 25 van Otterloo. van Leyden. huldiging bij den derden arm Inwijding van het gebouw „Nazareth”, Bakkerstraat 40 (op dezelfde plaats, waar voorheen een kroeg stond) van de Haag- sche Stadszending „Emanuël”. Opening van een tentoonstelling in het Gemeente-archief betreffende De Haagsche straten in de oude binnenstad en de straat van Den Haag naar de zee voorheen en thans. Overlijden van Ir. H. de Mol Overlijden van den arts F. Zeventigste verjaardag en die gelegenheid van Hélène Swarth. Overlijden van den kunstschilder Kees van Waning. Opening van eene tentoonstelling van pro ducten der nationale industrie van de Christen-Armeniërs, in het gebouw der Christelijke Meisjesschool aan de R. J. Schimmelpennincklaan. Feestelijke opening van van de Passage. Op het graf van wijlen Dr. F. van Gheel Gildemeester wordt door vrienden en ver eerders een marmeren Bijbel neergelegd, opengeslagen bij den tekst van Gildemees- ters laatste preek op Oudejaarsavond 1928. Besluit van den Gemeenteraad tot het bouwen van een nieuw Raadhuis op het Alexanderveld. In Pulchri-Studio wordt eene tentoonstelling van Zuid-Slavische huis-industrie geopend. Prins Hendrik der Nederlanden opent in het Roode Kruis-gebouw de „Modelkamer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 262