11 21 26 KRONIEK OVER 1929 237 11 Nov. 20 22 22 28 30 2 Dec. 4 wijlen Mr. A. E. H. Goe den Staat het landgoed de stichting daarop van representatieven aard. van de Mooy”, waarin zijn samengebracht ver schillende modellen der uitvindingen van Generaal de Mooy. De kinderen van koop schenken aan „Sorghvliet” voor een gebouw van Opening van de „Hotel-Vakschool” Horecaf in Hotel Mathilda Maria. Opening van de Licht- en Winkelweek in de Frederik Hendriklaan. De wethouders Vrijenhoek, Drees, van der Meulen en de Wilde nemen als zoodanig ontslag in verband met de aanneming in den Gemeenteraad eener motie in zake erfpacht. Groote brand in de gebouwen der Zuid- Hollandsche Bierbrouwerij. Opening van een tentoonstelling in het Gemeente-archief van de foto’s ingezonden op den door ,,Die Haghe” uitgeschreven foto-wedstrijd. De Scheveningsche Visschershaven bestaat 25 jaren. Tachtigste verjaardag van den beheerder der Gevangenpoort J. A. Frederiks. Zeventigste verjaardag van Ds. M. Schuur man, emeritus-Predikant van de Gerefor meerde Kerk van ’s-Gravenhage-West. De vier afgetreden wethouders worden door den Gemeenteraad herbenoemd en nemen deze benoeming aan. Zeventigste verjaardag van den Kanton rechter Mr. M. Rijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 263