4 Dec. 18 18 Dec. 20 21 22 23 van 23 27 31 KRONIEK OVER 1929 238 Opening van de herbouwde Zurkann- stichting, Israëlitisch Tehuis voor ouden van dagen aan de Neuhuyskade. Plechtige inwijding van de Valkenbosch- Kerk der Gereformeerde Gemeente. Overlijden van den oud-Referendaris bij den Pensioenraad A. Ross. Opening, in het Oranje-Nassau Museum, eener tentoonstelling ter nagedachtenis van Johan Maurits van Nassau. Bezoek van „Die Haghe” aan het Aloysius- College aan de Oostduinlaan en aan de St. Paschalis-Kerk aan den Wassenaar- scheweg. Twee-honderd-jarig bestaan der Haagsche Joodsche Vereeniging „Hachmosas Kallo” (Uithuwelijking van bruiden). Vijftig-jarig dienstjubileum als officier den Luitenant-Generaal Ph. Weber. Mevrouw E. F. Canter Cremersvan der Does leest voor „Die Haghe” over „De Macht der Mode in den loop der Eeuwen”. Huldiging, naar aanleiding van zijn zeven- tigsten verjaardag van Arnold Spoel. Afscheid van Mr. J. P. A. Laman de Vries, als Secretaris-Generaal van het Departe ment van Financiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 264