ALPHABETISCH REGISTER 241 Biz. Biz. 89, C. Intern: Caen, Lyon Calvo, Michel Campanulastraat Campbell, J. M. Campert, Jan R. Th Canevaro, familie 65 204 207 Conferentie, vaart 201 101 215 188 214 228 169, 233 234 193 98 235 156 186 172 10 226 110 7 96 15 15 161 189 193 225 201, 203 129 238 231 210 120 16 189 208 Church, English Codificatie-conferenties Codificatie van het volken recht, commissie voor de 162—169 Collegium theologicum Haga- num223 Collette, P. P. C219 Colijn, oud-minister 56 Comedianten, Francoysche 216 Comité Katholiek 's-Graven- hage229 Comité voor Volksfeesten 216 Conférence Intern, des Tra- vailleurs intellectuels 235 Conferentie, Arbeids .143 Conferentie, Codificatie 167, 168 Conferentie 192930, Haag- sche Herstel 169, 200, 208, 233. 234 Lucht- .223 16 Cannegieter, H. G. Cannegieter, Prof. Canter Cremersvan der Does, E. F Capadose, Mr. A. Carelsen, Fie Carnegie Carnegie Endowment 154, 158 Carnegie-stichting 158, 159 Carpentier Alting, Prof. Mr. J. H210 Casablanca-geschil .126 Central, Restaurant 47 Charro, Johanna Maria de Chenevenij, monsieur Chesterfield Choate, gedelegeerde .117 Chorzow146 Christen-Socialistische kerk 230 199 153 Brakman Jz. C209 Brandeler, Mr. P. van den 191 Braziliaansche federatie-lee- ningen 146 Breckenheim, Kunstschilder 172 Brender a Brandis', Prof. Ir. G. A Breugel, Fluweele. Breukelman, Mr. Dr. J. B. Brevet, Mr. K. W. Briand, Minister Bronovo, Diaconessenhuis Bronovolaan Broodrantsoen Brouwer, J. L. Brown Scott. Bruyn, Juffr. de Buitenhof Buitenrust Burger, J Burgerwacht Burnier’s school Busjesmelk, Biisker, Cornells Brisker, Hendrik Bustamemente, Prof, de 149, 151 Bylard, H. J. A207 Bijllaart, Apotheker van den. Bymholt, B Buys, Jan Buysse, Cyriel 200, 201. 209 Buziau, J209, 210

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 267