,MEM. EENER HAAGSCHE HLIISONDERWIJZERES' 15 Verschillende leden van het geslacht bekleedden functies in de regeering der stad Venlo. Voor ons is echter alleen van belang: Petrus Carolus van Ulft, gedoopt te Venlo 13 Mei 1715, als zoon van Petrus van Ulft, sinds 28 Aug. 1706 stadsbode aldaar, en van Joanna Velders; in 1760 was hij kwartiermeester der stad geworden, 28 Juni 1763 legde hij den eed als schepen af en nam als zoodanig op 26 Januari 1783 ontslag ten voordeele van zijn stiefzoon Cornells Biisker (deze deed 29 Januari 1783 den eed en kreeg 7 Januari 1787 zijn ontslag). P. C. van Ulft was burgemeester van Venlo 1769, '73, ’75, ’77 en 1779; 6 Maart 1773 werd hij benoemd tot provisor der huisarmen en opzichter der haven, hij overleed te Venlo en werd aldaar 19 Maart 1784 be graven. Hij was eerst te Venlo op 23 Januari 1746 gehuwld met Maria Richel, geboren te 's-Gravenhage, weduwe van Christophorus Lorijck, zij werd te Venlo 10 Mei 1773 begraven: hij huwde daarop ten tweeden male te Venlo op 5 Juni 1774: Elisabeth Boote, geb. te Amsterdam, weduwe van Hendrik Biisker, overleden te Keulen-Deutz vóór 1822. Uit dit laatste huwelijk: Maria Theresia van Ulft, gedoopt Venlo 1 Maart 1777in 1822 ongehuwd te Keulen-Deutz overleden. Deze Maria Theresia van Ulft, had een natuurlijke dochter, Catharina van Ulft, gedoopt te Keulen-Deutz op 27 April 1805. Zij is de heldin van het verhaal, en overleden te ’s-Gravenhage 10 Januari 1888, zij was gehuwld te 's-Gravenhage op 29 Augustus 1832 met Hendricus Johannes van Lier, geboren te Amsterdam 20 Maart 1806, als zoon van Matthijs van Lier, con- vooylooper (men kan dit nu cargadoor noemen) te Amsterdam, later papierfabrikant te ’s-Gravenhage met zijn zwager onder de fa. Krantz, de Charro en Comp.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 26