247 ALPHABETISCH REGISTER H. L. M. 16 16 16 16 15 16 Biz. 9 Mar/n, Monsieur Masarin, Cardinael Mascate, Sultan van Matta, Rechter de Matzen, Prof. Maurits, Prins Mauritshuis Mauritskade. Mavromatis, de Griek Meerkerkestraat, van Meester, W. A. T. de Meier, J Meisjesschool, Christelijke 211, 214, 234 208 126 Luxemburg Luxemburg, Groothertog Adolf van8 Luymes, J. ,H. L. 201 Lyceumplein193 Lijkverbranding, Facultatieve 209 15 221 132, 169 .193 194 .192 191 210 189 214 15 190 231 Lugt Melsert, Cor van der 176 Luikinga, A. J208 Lunterenstraat196 Lupineweg194 Biz. Lelykade, Dr194 Lelystraat, Dr194 Lensvelt, Firma28 Lens velt, Frits176 Leyden, F. van236 Licht- en Winkelweek Frede- rik-Hendriklaan 237 189 16 Maarsen, 1206 Maatschappij, Evangelische 225 Maatschappij van Nijverheid en Handel Macdonald, Minister Maclaine Pont, M. W. Madelieflaan Madeliefplein Maerlantkade, Mann, Thomas Margadant, S. W. F. Mariniers, Korps Maris Jbzn., Willem. Martens, Von 123, Martens Ferrao, Graaf de. Lodge, Sir Richard Loeff, Oud-Minister Loge der Vrijmetselaren 23, 25 Logementen der stemhebben de steden Loos, J. C. van der Lope, Alonso de Lorentz, Prof Lorijck, Christophorus Louis, Anthony Louise-Stichting Lier, Jan van Lier, Jan Pieter van Lier, Matthien J. H. van Lier, Matthijs van Lier, Petrus Matthias van Liervon Ulft, Catharina van 14, LignetMeeuws, Firma Limburg, Mr. J. Lobelialaan Lobeliaplein Lobith Loder, Mr. B. C. J. 132, 134, 135, 144, 166, 168, Liencourt, Monsieur de Lier, Aletta Maria van Lier, Hendricus Johannes van 15, 216 169 211, 215 194 194 van 195 Malieveld 22, 23, 25, 28, 31, 34, 41, 47, 111 Mandarijnstraat194 Mandere, H. Ch. G. J.van der 114 208 211 235 231 124, 154 216 189 190 125 150 123 200, 209 2, 3 21 146 195 235 174 216

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 273