i Leden. 670 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1928. 641 7 In de samenstelling van het Bestuur sies kwam in 1928 geene verandering. De stand als volgt: H.M. de Koningin en landen, Beschermvrouwe eeniging. H.M. de Koningin-Moeder, Donatrice derVereeniging. ’s-Gravenhage, 1 7 5 9 Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester van Eere-Voorzitter Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden Totaal en de commis- Z.K.H. de Prins der Neder- en Beschermheer der Ver- Wij kunnen dit verslag met een zekeren toon van tevredenheid beginnen, mochten ons ook door over lijden, vertrek of bedanken leden verlaten hebben, de toestrooming van nieuwe was groot genoeg om dit ver lies geheel te compenseeren. van de ledenlijst op 31 December 1928 is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 281