111 f 709.40 Kurhaus Scheve- 1 Kurhaus Scheve- 13 1 2 3 3867.50» 3300.60 1000.— 200.— 37.50 279.60 88.83 6.— f 2288.55 285.30 1200.— 150.— 50.05 52.— 392.09 69.22 10.— 22.10 1017.13 4 5 6 7 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 256 GELDMIDDELEN. 8 Inningskosten 9 Bijdragen in andere vereenigingen 10 Huldeblijken 11 Belegging 12 Tentoonstelling ningen Saldo 1928 576.59 3609.40» f 9722.43» 233.— f 9722.43» Uitgaven: Uitgegeven geschriften 2 Lezingen 3 Bezoldiging protocolbewerking Gratificaties Pensioen Onkosten Invaliditeitswet Administratie en drukwerk Rekening over 1928. Ontvangsten: Saldo 1927 Contributies Gemeente subsidie 4 Rijkssubsidie 5 Bijdragen protocolbewerking 6 Rente obligaties 7 Rente rekening-courant 8 Verkoop werken der Vereeniging 9 Verkoop Geschiedenis van Scheve- ningen 10 Tentoonstelling ningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 282