JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 258 den troep worden nader en telkens verduidelijkten wijze van onze gasfabriek lichtbeelden zijn verhaal. Achtereenvolgens werden de kolenaanvoer besproken, de kolenloodsen, de behandeling der kolen, de moderne ovens, de koeltorens, het zuiverhuis en de gashouders. Verschillende oventypen liet spreker zien, verder den merkwaardigen bouw van den gashouder. Nadat spreker nog had uitgeweid over de conden satie, die in de koeltorens plaats vond en waardoor o.a. ammoniak zich afscheidde (ammoniak is feitelijk voor millioenen jaren opgezamelde vruchtbaarheid, welke aan den grond wordt teruggegeven) besloot spreker deze zeer interessante en leerzame lezing. 29 Maart las Dr. J. Fransen uit Amsterdam over Fran^oysche Commedianten in Den Haag in de 17e en 18e eeuw. Spreker vertelde, hoe in de eerste helft der 17e eeuw het Fransche tooneel hier nog weinig invloed heeft, meer het Engelsche. Dan komen de Fransche troepen hier op hun doorreis naar Zweden of op uitstapjes als ze in de Spaansche Nederlanden waren. Spreker maakt dan gewag van Talelran le Comte, den beroemdsten Franschen acteur van zijn tijd en vertelt verschillende bijzonderheden van hem. De reizende comedianten, die Den Haag verlieten bleven den titel Comédiens du Prince d’Orange voeren. Zij genieten ook vermaard heid in de Fransche tooneelgeschiedenis. Nadat spr. de verdere geschiedenis van deze troepen heeft verteld, gaat hij over tot de behandeling der Comédiens de Sa Majesté la Reine de France, die in 1678 in ons land kwamen. Over hun komst was men hier zeer enthousiast. Verschillende personen van besproken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 284