Leden. Totaal 640 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1929. Z.K.H. de Prins der Neder- en Beschermheer der Ver- ’s-Gravenhage, 1 7 5 9 611 7 van de ledenlijst op 31 December 1929 is De stand als volgt: H.M. de Koningin en landen, Beschermvrouwe eeniging. H.M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester van Eerevoorzitter Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden Het jaar 1929 is in alle opzichten een goed jaar voor de Vereeniging geweest. Niet alleen het feit, dat er dit jaar een groot aantal (60) nieuwe leden toetraden, maar ook dat er dit jaar wederom verschillende excur sies plaats vonden en meer lezingen dan de vorige jaren, zoodat de Vereeniging ook naar buiten veel van zich deed spreken, stemt tot groote voldoening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 287