1 2 6 7 3609.40s 3378.99 1000.— 200.— 35.— 324.40 72.80 152.05 DIE HAGHE OVER 1929 263 Commissie voor de uitgave van geschriften: GELDMIDDELEN. f f 8772.64s 3 4 5 8 Mr. H. Zillesen. Dr. N. B. Tenhaeff. Prof. Mr. Dr. J. P. A. Francois. Ontvangsten: Saldo 1928 Contributies Gemeente subsidie Rijkssubsidie Bijdrage protocolbewerking Rente obligaties Verkoop werken der Vereeniging Fotowedstrijd Commissie voor de excursies: Mr. J. W. Bok. F. C. van der Meer van Kuffeler. Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck. Jhr. G. A. A. Just de la Paisières. Commissie voor de lezingen: Dr. W. Moll. Mgr. Dr. A. H. L. Hensen. H. J. A. van Son. Dr. H. E. van Gelder. Rekening over 1929.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 289