f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2281.— 383.85 17.05 1200.— 200.— 52.— 314.80 71.10 37.65 518.50 643.31 3053.385 f 8772.645 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 264 Geschriften. Bijeenkomst en. Op 14 Januari heeft na de jaarvergadering, waarop de begrooting werd behandeld, Prof. Dr. F. W. Hudig uit Amsterdam aan de hand van vele mooie lichtbeelden gesproken over het Haagsche Kunstleven in het tijdperk van Frederik Hendrik. Gesproken werd over Jacob van Campen, Pieter Post, A. Arendsz. van ’s Gravenzande e.a. in verband met door hen gewrochte bouwwerken. Verder werd de schilderkunst door spreker behandeld In Januari 1929 werd het reeds in het vorig jaar verslag aangekondigde Jaarboek over 1928 en 1929 den leden toegezonden. Het vond een goed onthaal en ook in de pers werden lange artikelen gewijd aan de belang rijke historische bijdragen in dit werk opgenomen. Uitgaven: Uitgegeven geschriften Lezingen Excursies Bezoldiging protocolbewerking Gratificaties Onkosten Invaliditeitswet Administratie en drukwerk Inningskosten Bijdragen in andere vereenigingen Bewerking Hofboeken Fotowedstrijd Saldo 1929

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 290