265 DIE HAGHE OVER 1929 handeld. en meer speciaal de internationale stijl van Italianen en Italianiseerende Vlamingen en Hollanders zooals Rubens, Honthorst en Poelenburg. 25 Februari las de Heer F. Vermeulen, hoofdcommies bij het Rijksbureau voor Monumentenzorg over Haag- sche Paleizen en Patriciërswoningen in de 17e en 18e eeuw. Met behulp van een uitgebreide reeks lichtbeelden schetste spreker, hoe aan Lange en Korte Vijverberg en Lange en Korte Voorhout de nieuwe woningen der aristocraten dier dagen verrezen. Speciaal werden door spreker behandeld de woningen van van Oldenbarne- veld. de familie van Wassenaer van Duivenvoorde en van Frans van Aerssen, heer van Sommelsdijk. Vervolgens behandelde spreker in aansluiting aan de lezing van Prof. Hudig den tijd van Frederik Hendrik en de daarop volgende tijdvakken. In het bijzonder werd de aandacht gevestigd op de tegenwoordige Koninklijke Bibliotheek, de Duitsche legatie aan den Lange Vijverberg en het Paleis van H.M. de Koningin-Moeder. Voor 't eerst werd thans door de Vereeniging gebruik gemaakt van ’t gebouw Excelsior in de Zeestraat. 22 Maart hield Prof. Dr. J. Huizinga een causerie over onze „zinvolle” kleeding. Spreker behandelde meer in het bijzonder de ontwikkeling van de kleeding van het sterke geslacht. Door duidelijke teekeningen door spre ker op een bord onder zijne causerie vervaardigd werd de ontwikkeling der kragen, hoeden, laarzen, jassen enz. gedemonstreerd. Ook de voornaamste factoren van de ontwikkeling der mode somde spreker op en gaf van een en ander vele aardige voorbeelden. 16 Mei had de vergadering plaats, waarop de jaar verslagen van secretaris en penningmeester werden be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 291