DIE HAGHE OVER 1930 271 GELDMIDDELEN. R f f 8754.785 f drukwerk 12 f 8754.78B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 374.90 3112.16 3053.385 4032.41 1000.— 200.— 35.— 6.25 324.40 103.34 2231.91 275.30 24.75 1200.— 200.— 52.— 458.585 77.48 27.70 720.— ekening over 1930. Ui tga v en: Uitgegeven geschriften Lezingen Excursies Bezoldiging protocolbewerking Gratificaties i Onkosten Invaliditeitswet Administratie en Inningskosten Bijdragen in andere vereenigingen I Bewerking Hofboeken Feestelijke herdenking 40-jarig be staan i Saldo 1930 Ontvangsten: Saldo 1929 Contributies en inningskosten Gemeente subsidie Rijkssubsidie i Bijdragen protocolbewerking Verkoop werken der Vereeniging Rente obligaties Rente rekening-courant

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 297