NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OP 1 AUGUSTUS 1931. Beschermvrouw Hare Majesteit de Koningin. Beschermheer Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog Donatrice Hare Majesteit de Koningin-Moeder. Eerevoorzitter Rosenthal, Burgemeester Eereleden Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van van 's Gravenhage, Bankastraat 62. van Mecklenburg. Geldmaker jr., F. L„ Edisonstraat 78. Karnebeek, Jhr. Mr. Dr. H. A. van, Korte Voorhout 7. Patijn, Mr. J. A. N., Nederlandsch Gezantschap, Rome. Peters, C. H., Schuijtstraat 268. Zillesen, Mr. H., Delistraat 37.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 303