NAAMLIJST DER LEDEN 280 Mariekerke, Mr. M. J. H. de, Koningin Cattenburch 15. der, Bezuidenhoutscheweg 56. der, Laan Copes van i Bylandtlaan 9. Bosboom Nzn., J., Lubeckstraat 51. Bosboom, N., Prinsevinkenpark 18. Bosboom, P. C. J. M„ van Swietenstraat 67. Bosch, J. H., Parkstraat 95. Bosch, Mr. J. D. P. ten, Koningskade 9. Bosch, J. W. G„ Laan van Meerdervoort 522. Boucher, J. B„ Javastraat 23. Brakman, Dr. C., Heemskerckstraat 21. Brandeler, Jkvr. J. S. H. van den, Schiefbaanstraat 22. Brandeler, Jhr. Mr. P. A. J. van den, Bezuidenhout 6. Brauw, Jhr. Mr. A. K. C. de, Jan van Nassaustraat 88. Brauw, Jhr. Mr. W. M. de, Koninginnegracht 12b. Breda Kolft, W. H. van, van Stolkweg 12a. Bronkhorst Sandberg, Jhr. Mr. L. van, Amaliastraat 10. Bruggen Cate, Mr. J. D. ten, Zeekant 65. Bruyn, Mr. R. de, Riouwstraat 27. Bruyn van Melis- en T - -- -- - -- Sophiestraat 4. Buren, A. N. C. S. van, Bezuidenhoutscheweg 33. Burgerhout, H., Laan van N.-O. Indië 109, Voorburg. Burnier, J. C., Westeinde 41. Buttingha Wichers, N. L. J. van, Floris Grijpstraat 29. Bylandt, Jkvr. M. A. O. C. Gravin van, Wassenaarscheweg 42. Bijleveldt, W. J. J. C., Oegstgeesterlaan 2a. Leiden. Bijnen, Dr. B. Sweelinckplein 28. Calkoen, Jhr. Mr. Dr. Th. W. E., Burnierstraat 31. Campo genaamd Camp, Mr. F. del, Prinsevinkenpark 40. Canneman, E., Burnierstraat 35. Canter Cremers-van der Does, Mevrouw E. F., van Panhuijs- straat 15. Capellen, E. W. Baron van Capellen, R. H. O. Baron van i Carp, E. A. D. E., Carel van Casimir, Prof. R., Wassenaarscheweg 28. Charro, Ch. L. M. de, Nieuwe Molstraat 17. Claringbould, Mr. J. E., Frankenstraat 66. Clavareau, E. P. M., Riouwstraat 212. Clercq, S. de, Wassenaarscheweg 20. Coert, Dr. H. J„ Willem Frederiklaan 20. Collot d'Escury, H. A. A. Baron, Daendelsstraat 31. Coninck Liefsting, Mejuffrouw A. J., Neuhuijskade 28.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 306