NAAMLIJST DER LEDEN 283 Gallois, Mr. H. C„ Koninginnegracht 89. Gébel, Mejuffrouw C. E., Koninginnegracht 14a. Geertsema-Droogleever Fortuijn, Mevrouw G., Raamweg 27. Gelderman, A. W. E., Laan Copes van Cattenburch 75. Gelein Vitringa, Mr. Dr. J. van, Bankastraat 143. Gendt, G. J. van, Noordeinde 38. Gennep, J. L. van, Helenastraat 22. Gerritsen, Mr. F. H. Carbentus, Rijnstraat 16. Geus, Dr. G. A. de, Dr. Kuyperstraat 13. Gevaerts, Jhr. Mr. P. O. H„ Frankenslag 11. Gey van Pittius, Mejuffrouw S. C., Riouwstraat 50. Gils, Dr. J. B. F. van, Laan van Meerdervoort 321. Gitz, M. J., Oosteinde 215, Voorburg. Goes van Dirxland-Fransen van de Putte, Mevrouw de Douairière L. H. Baronesse van der, Sophialaan 9. Gonsalves, Mr. Th. C., Juliana van Stolberglaan 7. Goossens van Eyndhove, A. E. G., Cornells Speelmanstraat 5. Goot, Mr. D. van der, Koninginnegracht 66. Goot, Dr. D. H. van der, Sweelinckstraat 4. Graftdijk, Mejuffrouw Dr. J. M., Jozef Israëlsplein 17. Graswinckel, Jhr. C. E„ 2e Sweelinckstraat 82. Grinten, Dr. W. A. E. A. van der, Frankenstraat 4. Groeninx van Zoelen, Jhr. Mr. F., Benoordenhoutscheweg 93. Groneman, J. C. Th., Laan Copes van Cattenburch 94. Groot, Mr. A. C. E. M. de, Jozef Israëlslaan 47. Grootenboer, Mr. B., Nieuwe Parklaan 81. Gulik, Dr. H. van, Lubeckstraat 19. Gijbland Oosterhoff, Mr. Dr. H. H. A. van, Stadhouderslaan 2. Haagen, Mr. J. K. van der, Koningin Wilhelminalaan 236, Voorburg. Haagen, M. J. F. W. van der, van Lennepweg 67. Haagsche Courant, Wagenstraat 37. Haaxman Jr., P. A., 2de Schuijtstraat 114. Haeften, G. A. van, Jan v. Nassaustraat 81. Haeften, Mr. G. A. van, Javastraat la. Haersma Buma, R. D. van, Raamweg 25. Halewijn, M. H., van Aerssenstraat 32. Hanlo-Tellegen, Mevrouw de Wed. Mr. A. B. M„ van de Spiegel straat 16. Hartman, W. F. del Campo, Oude Tamarindelaan 9, Weltevreden. Hasselt, R. van, Prinsevinkenpark 22. Hattum, Dr. F. W. D. C. A. van, Scheveningscheweg 120.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 309