NAAMLIJST DER LEDEN 284 Meerdervoort 53. Stolbergplein 17. Idema Greidanus, Ir. M. R., Juliana van Isaac, Mr. S., Bavoylaan 14. Israëls, Isaac, Koninginnegracht 2. Ittersum, W. Baron van, Nassaulaan 20. Jacobson, Mejuffrouw J. E., Oranjestraat 14. Jacot van der Pijl, Mevrouw de Wed. C. J. M., Euterpestraat 73, Amsterdam. Janssen, C. J. J., Riouwstraat 33. Janssen, H. M. J., Alexanderstraat 9. Haver Droeze, J., van Blankenburgstraat 13. Heel, Ir. M. G. van, Hoogwerflaan 2. Heerdt, J. P. Baron van, Hooge Nieuwstraat 34. Heeres, Prof. Mr. J. E., Verlengde Tolweg 6. Hem, P. van der, Johan van Oldenbarneveltlaan 101. Hendriks, J. P., Sweelinckstraat 21. Hensbergen, J. van, Mauritshuis. Hensen, Dr. A. H. L., Bezuidenhoutscheweg 211. Herwijnen, J. van, Rijnstraat 20. Hesse, Mr. H., Sweelinckstraat 1. Heyden, L. P. van der, Koningin Emmakade 126. Heyer, M. den, Keizerstraat 167. Heynen, H., Laan van Meerdervoort 192. Heyning-de Lange, Mevrouw de Wed. E., Prins Mauritslaan 38. Heijningen, B. van, de Ruijterstraat 84. Hille, Dr. G. E. W. van, van Hogenhoucklaan 20. Hirschmann, Dr. O., Leeuwendaallaan 61, Rijswijk. Hoekstra, Mr. N. S., Waldeck-Pyrmontlaan 14, Rotterdam. Hofstede, H. J., Alexanderstraat 11. Hoogendijk, D. A., Keizersgracht 640, Amsterdam. Hoogenraad, P., Frankenstraat 86. Hoogstraten, Ir. S. van, ten Hovestraat 87. Hotke, H„ Emmastraat 176. Houten, Mr. D. van, Nassaulaan 23. Houten Jr., Mr. S. van, Nassaulaan 23. Hoynck van Papendrecht, J., 2e van den Boschstraat 28. Huffel Jr., A. J. van, Elandstraat 46a. Humalda van Èysinga, Jhr. A. E. van, Houtweg, Laren N.-H. Hummel, Mejuffrouw A. C., Waldeck Pyrmontkade 152. Huygens, P., Chrysantplein 17. Hijmans, Dr. H. M., Laan van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 310