NAAMLIJST DER LEDEN 288 Mourik Broekman, A. C. van, Zeestraat 86. Mouton, M„ Nassauplein 16. Mumsen, P. H. J., Louise de Colignystraat 33. Muurling, Mevrouw M. M. H., Borneostraat 5. Naerssen, Jhr. W. F. R. van, Jan van Nassaustraat 44. Nap, Mr. Dr. J. M., van Merlenstraat 95. Nathans, Dr. W. M., Anna van Saxenplein 1. Naudin ten Cate, J. W., Floris Grijpstraat 9. Navis Hzn., L., Prinsegracht 53. Nederveen, Dr. H. J. van, Neuhuyskade 61. Neef, C. de, Anna Paulownastraat 49. Neiszen, Mr. F. H„ Koninginnegracht 99. Nell, Chr. A. C., Veurscheweg 35a, Voorschoten. Niet, Dr. A. J. de, Prins Willemstraat 25. Niet, Dr. G. de, Keizerstraat 25. Nieukerken, J. J. van, van Speykstraat 38. Nouhuys, H. G. van, Hugo de Grootstraat 12. Nuhout van der Veen, Mr. J., Jan Pietersz. Coenstraat 7. Nijhoff, W., Lange Voorhout 9. Nijpels, Mr. L. A., 't Hoenstraat 15. Oorschot, J. W. van, Albertinestraat 14. Oosting, Mejuffrouw A. E. M., Banstraat 19. Oppenheim, Prof. Mr. A. S., Nieuwe Parklaan 73. Oppenheimer, Mr. M., Nieuwe Parklaan 20. Oven, E. van, Wagenstraat 72. Oving, H. E., Hoogeweg 6. Ozinga, Dr. M. D., Emmastraat 151. Panhuijs, Jhr. C. E. W. van, Carel van Bylandtlaan 3. Pannenborg, Mr. W. A., Verhulststraat 28. Parqui, S., Sweelinckplein 12. Pater, Dr. J. C. H. de, Goudsbloemlaan 194. Patijn, Mejuffouw M. Th. E., Alexander Gogelweg 19. Pauwels, W. G., Laan van Meerdervoort 53e. Peek, A. J. B. M„ Nieuwe Parklaan 17. Peelen, Mejuffrouw I. C. E., Nieuwe Plantage 102, Delft. Pelkwijk, Mr. Dr. G. A. W. ter, Prinsevinkenpark 25. Peltzer, H. M. F. G„ Delistraat 67. Pestel, Jhr. W. F. A. van, Mauritskade 17. Petri, W. A., Buitenhof 36.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 314