NAAMLIJST DER LEDEN 292 Oldenbarneveltlaan 80. I Valken, C. W., Roodborstlaan 15. Varenkamp, Mr. G. C. J„ Mesdagstraat 70. Varkevisser, P., Badhuiskade 9. Vassij, Mejuffrouw A. de, Surinamestraat 8. Verbeek, R. E., Wassenaarscheweg 9. Verbroek, Mr. J. D., Daendelsstraat 23. Verburg, N., Schiefbaanstraat 17. Vermeulen, F. A. J„ Neuhuijskade 85. Versfeit, Th. G., Valkenboschplein 14. Verspijck Mijnsen, Mr. J. A. G., van Boetzelaerlaan 139. Veth, G., Parkweg la. Vink, A. W. de, Celebesstraat 7. Viotta, Mr. H. J., leplaan 112. Viskoper Szn., E., Spuistraat 21. Visser, M. A., Koninginnegracht 62. Visser, Dr. J. Th. de, Jan Pietersz. Coenstraat 20. Visser van IJzendoorn, Mr. A. F., Wassenaarscheweg 8. Vissering, Mej. C. M., Anna Paulownastraat 115. Uiterwijk, Mr. C., Johan van Teixeira de Mattos, Jhr. Mr. D. F., Plein 1813 no. 4. Telders, Mr. A. F., Waalsdorperweg 91. Telders, Mej. G. C., van Imhoffstraat 22. Telders, Mr. J. H., Koninginnegracht 43. Tels, Mr. H. A., Jozef Israëlslaan 34. Tenhaeff, Dr. N. B., Eikstraat 40. Tets, Jhr. A. S. E. van, Nieuwe Schoolstraat 8. Tets, Jhr. Mr. G. C. W. van, Groenhovenstraat 13. Thierry, J. P., van Stolklaan 3. Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren, Mr. E. J., Slochteren. Thurkow, Ir. C. Th. F., Plein 1813 no. 1. Tichelman, Ds. B., Doornstraat 15. Tilanus, H. W., Statenlaan 125. Timmer, Mejuffrouw Dr. E. M. A., Laan van N. O.-Indië 244. Togt, F. A. W. van der, Albertinestraat 20. Toll, J. van, Dacostastraat 33. Tromp, J. G., Emmastraat 9. Tromp, Ir. J. K„ van Aerssenstraat 72. Tulleken, Jhr. Mr. G. F., de Ruijterstraat 69. Twaalfhoven, W. A., Daendelsstraat 14.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 318