NAAMLIJST DER LEDEN 293 Imhoffplein 4. Vlugt, F. J. van der, Verlengde Tolweg 20. Vogel, J. F. de, Buitenrustweg 3. Vogels, F., Hooge Nieuwstraat 38. Vollgraff, C., 2e van den Boschstraat 20. Vollgraff, Mejuffrouw S. Ph„ Laan van Meerdervoort 5. Völlmar, Mr. Dr. H. F. A., Nieuwe Uitleg 17. Volz, A. W., Andries Bickerweg 2. Voorhoeve, J. N., Dunne Bierkade 17. Voorst Vader, Mr. D. H. A. van, van Blankenburgstraat 33. Voorst Vader, P. J. van, Mauritskade 27. Voorst tot Voorst, E. A. J. M. Baron van, Daendelsstraat 16. Vooys. Prof. I. P. de, Kunstzijdefabriek, Arnhem. Vos, Th. A., Voorstraat 51, Delft. Vos van Steenwijk, Mr. R. H. Baron de, Dikninge bij Meppel. Vos van Steenwijk, Mr. Dr. R. H. Baron de, Oostduinlaan 12. Vredenburch, Dr. W. C. A. Baron van, Rijnstraat 38. Vries, E. H. de, Jacob Catslaan 14. Vrind Jr., W. de, Nieuwe Uitleg 9. Wall, J. F. R. van de, Laan van Meerdervoort 141. Waller, F. G., Vondelstraat 73, Amsterdam. Wannée, Ds. J. C„ Houtrustweg 86. Warning Jr., J. H„ Ranonkelstraat 18. Wassenaer van Catwyck, Mr. O. J. E. Baron van, Koningskade 16. Weede, Jhr. R. E. W. van, Amaliastraat 15. Weiler, Jhr. Mr. J. L. W. C. von, Nassaulaan 24. Weimar, W. L. C., Piet Heinstraat 80a. Welcker, Mejuffrouw C. J., Kampen. Welderen Baron Rengers, B. W. van, van Welie, Antoon van, Wilhelminastraat 2c. Westerman, Mejuffrouw J., Banstraat 7. Westerman, W., Hoogeweg 18. Wetering, A. van de, Frankenslag 148. Wierts, J. P. J., Wilhelminastraat 8. Wigt, H. C., Houtweg 1. Wilde, L. J. de, Beeklaan 426. Willeumier, J. P., Cremerweg 4. Witsen Elias, Jhr. G., Nicolaïstraat 6. Wortman, Dr. Ir. H., Bilitonstraat 31. Wttewaall van Stoetwegen, Jhr. H. A., Statenlaan 137. Wijck, Jhr. Mr. H. C. van der, Alexanderstraat 16.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 319