OORLOGSAGENDA I. I DOOR M. J. DE ZAAIJER i i weer Oostenrijk aan van Rusland 27 Juli—30 Aug. 1914. Maandag 27 Juli. Komst van de Koningin in den Haag, 's Middags haalt ze Juliaantje van den trein. Men vraagt of dit in verband zou kunnen staan met de buitenlandsche ruzie. De gemoederen, pas tot rust gekomen door de ge ëindigde tramstaking, werden weer verontrust door de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servië; geruchten gaan over mobilisatie van Rusland en Duitschland. Donderdag 30 Juli. Met de logés het vredespaleis gezien, door de stad geloopen. Aan het stadhuis oproep van de kustwacht aangeplakt. Vrijdag 31 Juli. Verkoop van hoefijzertjes; B. heeft standplaats Kneu terdijk; haar opgezocht met tante W. en de kinderen; zij verkoopt niet veel door de algemeene onrust. Bulletin: de Koningin heeft beslist dat er oorlogsgevaar bestaat. Bij Ned. Bank stampvol, rijen fietsen, rijtuigen, auto’s en menschen. Tante en kinderen naar Scheveningen. Ik eerst naar huis, toen J. gehaald van de Holl. Spoor; 's middags naar Scheveningen; pier afgezet door sol daten. Tegen halfvier pier weer open voor het publiek. Iedereen denkt dat Rusland op eisch van Duitschland

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 31