NAAMLIJST DER LEDEN 294 Correspondeerende Leden Wijck-van Panhuys, Mevrouw de Douairière Jhr. H. L. van der, Bezuidenhoutscheweg 59. Wijers, P., Sumatrastraat 237. Wijk, A. M. van, Bezuidenhout 26. IJsselsteyn, H. A. van, Louise de Colignyplein 21. Ijzerman, Dr. J, W., Ie Schouwweg 77, Wassenaar. Bondam, Mr. A. C., Evertsenlaan 9, Velp (Gelderl.). Beurden, A. F. van, Nieuwstraat 21, Amersfoort. Brugmans, Prof. Dr. H., Prinsengracht 650, Amsterdam. Diepen, Mejuffrouw H. J. J. M. van, Eikstraat 32. Lakerveld, J. A. van, Bilderdijkstraat 102. Regt, W. M. C., Oudshoorn. Zaayer, Mr. C. P., Laan Copes van Cattenburch 60. Zanen, H. P. C., van Alkemadelaan 101. Zanen, M., Laan van Meerdervoort 96a. Zegers Rijser, C. C„ Pieter Bothstraat 20. Zeggeren, H. H. van, van Aerssenstraat 19. Ziegler, F., Zeestraat 55. Zubli, Mr. B. J. D„ Zeestraat 78. Zubli, C. E„ Jozef Israëlslaan 41. Zuiden, D. S. van, van Imhoffstraat 50. Zuurdeeg, Mr. J. B., Stadhoudersplein 174. Zweep, Mr. C. van der, Mesdagstraat 59.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 320