EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 21 om «binnen 24 uur -te beslissen een bevredigend antwoord heeft gegeven. Ontspanning. Gehol op de pier; Ko ningin daar met een hofdame; de auto wacht vóór de pier; propvol menschen, nemen kaartjes voor de pier of wachten bij de auto. Koningin komt van de pier, geweldige geestdrift, gejuich, zingen Wilhelmus. Naar huis. Telegram: Nederland mobiliseert, 's Avonds naar de stad met tante en B. Tal van bulletins; stadhuis aanplakking van Roode Kruis collecte en van inkwar tiering. Onze naam staat er ook op. Groote ernst in de stad. Tante informeert aan Staatsspoorbureau of ze over Stavoren kan reizen en verneemt tot haar schrik dat alle treinen geannexeerd zijn voor troepenvervoer; zij kan misschien niet meer wegkomen. Pakketpost is gestaakt. Bij Paleis agent gesproken. De militairen moeten morgenochtend om zes uur op Plein 1813 komen; hij verklaart dat de Koningin niet van gisteren is. De chefs van twee winkels opgeroepen, moeten sluiten; vrouw en kinderen blijven onverzorgd achter. De prijs der levensmiddelen begint reeds te stijgen. Vruchten liggen aan de grens te rotten, uitvoer ver boden. Bij Mauritskade staat een oproep aan alle Nederl. mannen van 1636 jaar. Het plakkaat is eenige kennisgeving, men mag niet verzuimen op te komen. Naar huis erg onder den indruk, B. in tranen, Tante in angst. H. komt thuis met P. G., hebben ook van alles te vertellen. Motoren mogen niet meer over de grenzen. Wagons opgeeischt. Proclamaties met hoorn en trom door de stad voor den oproep van sol daten. Komst van de A.’s, komst van de K.’s; hun logés niet gekomen, een kwartier vóór de komst afgetele- grapheerd. T. niet naar Duitschland, zit met Duitsch geld. Allen onder den indruk, uit de stad klinkt steeds het hoorngeschal van de proclamatie. B. geheel over-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 32