I 22 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN stuur, kan niet slapen, A. tapt moppen tot afleiding. Zaterdag 1 Augustus. 's Ochtends vroeg met Z. uit. Bij Ned. Bank queue tot aan de Doopsgezinde Kerk met groote bocht terug tot het Paleis. M. (assistente) stond ’s morgens om 8 uur al in de queue, moest haar hospita betalen, maar deze nam alleen zilver of goud aan. M. kon natuurlijk niet lang genoeg wachten. Hospita had niets als papier in huis, de leveranciers weigeren hierop te leveren. Stad vol soldaten in vol tenue; op Malieveld soldaten, Bosch- laan vol paarden. Bij den trein stampvol soldaten. Door de stad terug. Bulletins. Kruidenierswinkels worden be stormd, blijven gesloten. Alle tapperijen moeten sluiten. H. gaat met P. uit, komt weer thuis; de file bij de Ned. Bank nog zoo groot. Tante D. in groote angst want N. en A. zijn in Brussel. Beeklaan is afgezet voor de keuring groenteboerpaarden. Om 2 uur 's middags de stad in. Eerst was M. B. er even, zij had niets in huis, was naar de Bank geweest om zilver, de file was haar te lang, hoe het gaan moest wist ze niet. Zij vertelde van twee zusters die afwisselend van ’s morgens acht uur in de queue hadden gestaan, ze waren nu juist ge holpen, om half twee. Om twee uur zou de Bank sluiten, wij er heen. Bij de Mauritskade ontmoetten wij troepen menschen met stoeltjes en taschjes gewapend. Bij de Bank stond een restje menschen nog te wachten, een gebrul weerklonk toen de deur dicht ging. Pas Maandag is er nu weer geld te krijgen. Pa hoorde van een meid, dat zij 5 uur in de queue had gestaan in die hitte, toen ze dicht bij de deur was sloot deze; ze was er beroerd van. Een ander had er van af half zes ge staan, politieregeling was toen nog niet goed, ze was teruggedrongen en had niets gekregen. De stad is vol soldaten, wagens met brood en dekens. Paarden wor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 33