EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 23 de Oranje- den in het Malieveld gekeurd. De brug naar kazerne is afgezet. Naar huis. B. C. v. B. weggebracht tot Viaduct. Soldaten brach ten zelf de wagens vooruit. In het begin van den middag H. naar mevrouw Sch. Deze had den vorigen avond een uur in een kruideniers winkel staan wachten en koopen. Alles wat ze zag had ze maar gekocht, alles bij kilo’s, havermout, meel, geen aardappelen (houdt ze niet van) lucifers, kaarsen (je kunt nooit weten wat er met het licht gebeurt). Goud of zilver had ze niet kunnen krijgen, hierover zat ze in doodsangst. Tante A. heeft boonen en spek inge slagen voor de inkwartiering. Vooreerst is daarop echter nog geen kans. De soldaten zijn in de scholen onder gebracht, alle scholen liggen vol, ook de Loge1waarin de examens Engelsch worden afgenomen, ligt vol sol daten, Gepensioneerde officieren bieden hun diensten aan. Neef P. kwam vragen om geld te wisselen en eens zien of hier de koppen ook in de war waren. Hij was gisteren, nergens om denkende, op reis gegaan, ver nam onderweg de mobilisatie en wilde vanmorgen dadelijk uit Arnhem weer naar huis. Daartoe was hij reeds vroeg op het perron, maar de chef wist niet wan neer er gelegenheid zou wezen, de treinen waren alle voor de soldaten. Eindelijk stapten een paar soldaten uit, hij gauw in de coupé en kwam zoo, derde inplaats van eerste klasse, 's middags in den Haag. Daar vond hij de logées gevlogen. L., het hoofd op hol zooals alle beurslui, had haar thuis gehaald. U De Loge der Vrijmetselaren aan den Fluweelen Burgwal, waar vele examens werden afgenomen, kerk werd gehouden door den Protestantenbond enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 35