24 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN De winkels worden bestormd zoodat de ramen met hout gebarricadeerd worden en de politie genoodzaakt is zich met de zaak te bemoeien. De winkeliers gaan wel bij de klanten rond, maar veel kan men niet krijgen. Een half pond suiker tegelijk, wij krijgen 1 pond om dat voor de apotheek ook pond gerekend wordt. Wij krijgen dus geen suiker in koffie en thee. Het brood wordt ook al duurder, klein brood wordt niet meer ge bakken. Bankbiljetten worden niet meer in betaling aange nomen, alleen goud en zilver. Iemand kon niet per spoor vertrekken omdat hij alleen papiergeld had. Men verkoopt bankjes van 10 voor 7,50, zelfs voor 2,50. In Hotel Central werden zelfs bittertjes betaald met 10 omdat de kellner geen geld terug wilde geven. G. S. komt uit Gorkum terug, de trein natuurlijk veel te laat. In Gorkum ook alles overstuur, de vrijers van de meiden opgeroepen voor den dienst; thuis geen geld en geen eten. N. en A. zijn in België, zonden een briefkaart uit Brugge, wisten nog van niets. B. schreef haar dadelijk thuis te komen. J. ontmoette een kennis aan den trein, waar zij was om voor tante W. te informeeren; deze kwam uit Duitschland, had van haar broer, een officier bij den staf, een telegram gekregen dadelijk thuis te komen, had 's nachts gereisd. In Zevenaar was een on beschrijfelijke verwarring, alle koffers door elkaar. Men wordt verzocht zoo weinig mogelijk te tele- phoneeren; met Rijswijk haast geen aansluiting te krijgen. Candidaten voor het eindexamen moesten tijdens het examen weg. Om twaalf uur van middag moest het ultimatum van Duitschland aan Rusland beantwoord zijn, maar het mocht niet bekend gemaakt worden, geen bulletins.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 36