NBKS 26 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN D. kreeg bericht uit Gorkum. G. moest 's morgens om zes uur in de Doelen zijn, was 's avonds naar Bos koop vertrokken, verging van den honger, had ’s morgens van narigheid niet kunnen eten en verder niets gehad. Daar was geen tijd voor. Gisteren hoorde ik ook een gesprek van een paar soldaten, die woedend waren en zeiden; ,,ze laten de soldaten maar verrekken, eten is er nu al niet meer.” Een man in Gorkum, die zijn vrouw zou begraven, werd vóór de begrafenis opgeroepen. Trein naar Groningen om 12.52. Pa, Ma, Tante en B. met den koffer per rijtuig, H., Z. en op de fiets, B. en ik per tram. Bij de Oranjekazerne vol soldaten, die in het gras lagen. Aan het station een militaire Chef. Papiergeld niet aangenomen alleen zilver. J. wilde een gouden tientje wisselen, dat lukte ook niet. Ge lukkig waren er nog lege coupé’s niet rooken, dus kwam de heele familie bij elkaar. In de coupé er naast P. G., die eergisteren gekomen was, maar gisteren was zijn vader gekomen om hem terug te halen. Er zat een heer met dochter in de coupé, die gisteren uit Groningen gekomen was, nu voor alle zekerheid maar terugging. Hij was 's morgens om 8 uur uit G. gegaan en hier ’s avonds om tien uur aangekomen. De trein vol sol daten, 13 menschen in coupés van 6. In Hoogeveen moesten de gewone reizigers eruit om plaats te maken voor soldaten en wachten op geschikte treinen. De bagage werd uit de bagagewagens gebracht, alles vol gepakt met soldaten, ook de beestenwagens. Een heer in de coupé was den vorigen dag uit Middelburg ge komen met eerste klasse kaartje in den beestenwagen. In de tram naar huis hoorden wij dat de Duitschers Luxemburg waren ingetrokken. Dr. S. zeide dat hij zich met vele andere doktoren had opgegeven voor het leger. Een andere heer heeft het over zijn zuster, die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 38