EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN Tl geheel overstuur is, haar man is in Hamburg, haar kinderen in Berlijn. Onder de koffie onweer; telephonisch opgeroepen uit Apeldoorn, maar van wege het onweer telephoon af gesloten. Later weer opgebeld, in Apeldoorn ging het bericht dat Bosboom, minister van oorlog, zich voor den kop geschoten had en dat er een moordaanslag was gepleegd op den Duitschen Kroonprins. B. en ik uit om naar bulletins te zien, maar die waren er niet en later bleek ook dat de berichten onwaar waren; wel was Rusland den oorlog begonnen. Na het eten, er was veel te veel omdat op de logés gerekend was, een voordeeltje in dezen tijd, naar Sche- veningen. Aan de Nieuwe Parklaan oefeningen van nieuwe paarden voor de kanonnen, wat niet al te best ging. Soldaten reden met een wagen brood en gaven daarvan aan de artilleristen. De scholen, A. B. C. enz., 1) zoowel als het circus vol soldaten. Schepen in zee hadden veel bekijks, ieder meende natuurlijk dat het oorlogschepen moesten zijn. Bulletins van de Avond post voor 3 cent. De Duitschers en Oostenrijkers wer den opgeroepen dadelijk in hun land te komen. Er is geen concert in het Kurhaus, de leden van het orkest door Frankrijk opgeroepen 2). Gezeten onder het Palace Hotel. De kellner vertelt aan twee oude dames dat de Duitschers al midden in Frankrijk, de Russen midden in Duitschland staan. Pa zegt bij het betalen dat ze hem maar legercommandant moeten maken, want dat hij er slag van heeft zijn mannetjes vlug op te laten mar- cheeren. Met de tram terug; er komt een soldaat op, die teeder afscheid van zijn meisje genomen heeft. Hij 1) Dit waren tijdelijke hulpscholen, opgericht aan de Berkenbosch Blokstraat achter het circus. 2) In Juli 1914 speelde in het Kurhaus het Lamoureux-orkest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 39