28 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 3) De Koffiebaal, Poten 30. een bekende kruidenierszaak, gevestigd Lange had geen verlof, maar had het er maar op gewaagd. Maandag 3 Augustus. D. kan van Lensvelt maar broodje krijgen, krijgt van een ander gelukkig nog een heel broodje. Een briefkaart van gekregen. In Utrecht werden de coupés overvol gestopt, toch bleven er nog veel reizigers achter. In den trein ontzettend warm. Naast J. een Duitsche dame, van wie vijf broers moesten op komen. De familie B., die in Noordwijk logeerde, was van daar weggevlucht. Vóór Zwolle moest de trein een halfuur blijven staan om een trein met soldaten te laten passeeren. In Zwolle weer oponthoud, veel reizigers bleven achter, geen ruimte. De geheele spoorlijn werd door soldaten bewaakt. Om zes uur was zij in Assen. B. gaat om tien uur de stad in. B. en L. staan weer bij de Nederl. Bank vanaf zes uur, maar zijn nu ook dicht bij de deur. Er wordt maar 25 zilver gegeven, Zaterdag nog 50. Bij de Koffiebaal 3) werd queue gemaakt. Het Malieveld vol infanterie, het Alexander- veld vol artillerie. De kranten staan vol tegenstrijdigheden. Ook de bulletins zijn niet te vertrouwen. In Neurenberg zouden Fransche bommen gevallen zijn, de Duitschers zouden in Visé zijn. Engeland eischt de neutraliteit van België, dreigt anders Frankrijk te zullen helpen. De Nederl. neutraliteit zal gehandhaafd worden. Japan dreigt de Holl. koloniën te zullen nemen als Nederland niet ge opend blijft voor Engeland. Bij menschen, die vermoed worden te veel te hebben ingeslagen, zal huiszoeking gedaan worden. Bij kruide nierswinkels wordt queue gemaakt. Eigen Hulp is open

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 40