EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 29 Scheveningen liggen bommen. van 105 uur; gebrek aan personeel, is opgeroepen. De Nederl. Bank wordt ontheven van den plicht in goud te betalen. Zwitserland en Frankrijk hebben munt biljetten van 5 en 2 JA francs laten drukken. Niemand betaalt hier meer in metaalgeld, zoodat hiertegen dus maatregelen genomen worden, ook om de speculatie tegen te gaan. De Tweede Kamer vergadert, groote queue voor de publieke tribune. Pa komt thuis, heeft tweemaal 10 gewisseld, bij M. en bij W.; hij betaalt nu ook alleen met papier om zoo te trachten wisselgeld te houden. Tante R. en familie zijn uit Duitschland terugge komen. Slechte reis gehad, waren er 5de klasse wagens geweest, dan hadden zij daar zeker in gezeten. W. is er geweest, had getracht bij postspaarbank te wisselen, maar het ging niet. De bakker had geen brood willen geven zonder kleingeld. Het leger heeft de kar ren van slagers geannexeerd, v. Gend en Loos rijdt niet meer; van een kolenbaas was wagen met kolen door de soldaten meegenomen. Lichting 1915 wordt opge roepen, geen loting. De kruidenier van tante D. had zijn schaapjes op 't droge en zijn zaak verkocht aan een jongen man; deze moest nu opkomen, zoodat de oude teruggekomen was om de zaak te doen. B. en T. K. tegengekomen, die naar gingen; de haven was afgezet, er ’s Avonds met B. en L. naar S. gegaan. Twistgesprek tusschen B. en L. of de Keizer van Duitschland een gemeene kerel was; L. sterk anti-Duitsch. De haven afgezet, draadlooze telegraphic afgesloten, vuurtoren in handen van soldaten en matrozen, kanonnen bij de villa van den Prins van Wied x). Het Paviljoen, lange jaren eigendom van de Prinses von Wied, in 1914 eigendom van de Koningin en sedert van de Witte Sociëteit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 41