30 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN groot brood. Ook eens roode kool vet gehad. Gekookt wordt op potjes A. en N. zijn uit België teruggekomen. Zij hadden in Brussel niets gemerkt van de herrie en begrepen het telegram van B. niet dat zij dadelijk moesten terugkomen omdat de toestand gevaarlijk werd. Toen zij in het hotel informeerden vernamen zij dat alle treinen voor soldatenvervoer dienden. Zij zagen geen bulletins als laag bij den grond over bankbiljetten, gingen naar den consul, waar erg druk. Reizen zou best gaan, meende hij, maar toen zij bij het station kwamen bleek dit niet zoo te wezen. Zondags ging het echter goed en ge regeld. Zij hadden veel soldaten gezien in allerlei uniformen, anders niets gemerkt. De neef van Mej. V. was thuis gekomen uit Luxemburg; de trein was juist door een tunnel, toen deze in de lucht sprong. Een nieuw bulletin dat Duitschland een ultimatum aan België stelde, België wil de neutraliteit handhaven. Kamerzitting prachtig afgeloopen, alles aangenomen, zeer eensgezind. De regeering wordt zeer gewaardeerd, zelfs door Troelstra. De heer S. is ingekwartierd in een school, zijstraat van Westeinde. Zijn vrouw was al uit de stad gegaan, omdat hij niet wist dat hij hier bleef. Hij ligt met 350 man in die school, drie kraantjes om zich te wasschen, doet dit nu ’s morgens om 5 uur bij de C’s. Zij slapen op stroo. Een avond, dat hij vroeg was gaan liggen, alleen de jas werd uitgetrokken, kwamen veel soldaten halfdronken thuis en vielen over hem. Vanochtend een emmer stroop gehaald, eten gort met stroop, meer niet, 's Morgens ieder een - - - met aardappelen en met cokes. Dinsdag 4 Augustus. Bericht uit G. dat tante W. goed is overgekomen, maar met 21 personen in de coupé inplaats van 12.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 42