EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 31 Thuis gebleven, eeuwig jammer. De troepen hadden voor het Paleis gedefileerd, de Koningin buiten, zingen van Wien Neerl. bloed (Koningin zong mee) en van het Wilhelmus, ’s Middags op het Malieveld auto keuring, stampvol auto’s. Oefening van soldaten, ook van die van de lichting 1915, nog niet in uniform, alle lengtes van jongens door elkaar, lastig marcheeren. Bulletin dat Duitschland aan Frankrijk en België den oorlog verklaard heeft. Engeland zal onze neutraliteit eerbiedigen. Nicht M. moest naar Lunteren met vacantiekolonie, was 's morgens gegaan, ’s avonds weer teruggekomen. De familie H. logeerde in Haren. Neef was in Gro ningen, vernam dat de treinen den volgenden dag staakten, ging dadelijk terug om zijn familie te halen. Hij en de jongens met de fiets, zijn vrouw met de bagage op een bolderwagen. Zij verlieten de stad onder klokgelui, de mobilisatie afgekondigd. In de Oranjesocieteit bijeenkomst van vrouwien, lezing over wat de vrouwen kunnen doen; stampvol, politie bij de deur, de helft staat op de straat naar boven te kijken. G. en T. K. gesproken, ook reisverhalen, de grens bezet met soldaten en versperd met prikkeldraad. Bij neef P. juffr. A. K. gesproken, die daar logeerde, om 7 uur uit Zwitserland daar was thuisgekomen. Vrijdag had zij in Zwitserland gehoord dat de toestand ernstig was, dat Duitschland mobiliseerde. Zaterdag op reis; groote moeite bij de Zwitsersch-Duitsche grens, die afgesloten was door takkenbossen. Een Duitsch offi cier had haar doorgelaten als ze hard liep; bagage was in een kinderwagen. Hier de grens ook bewaakt, koffers achtergelaten; haast niets gegeten, hier aan 't station pas. Verhaal van een familie uit Leiden die 2 X 24 uur doorgereisd had, zonder eten, kwamen hier geradbraakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 44