I 32 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN Ma bij de K.’s geweest. Verhaal van dame, die groote inkoopen bij Eigen Hulp gedaan had, een vaatje zeep kon zij niet meer dragen, rolde het met de voeten voor zich uit! Een jongen met zakken meel werd door mili tairen aangehouden, die wilden dat hij het naar den winkel terugbracht. De jongen weigerde, het was be taald. De militairen waarschuwden de politie, die het meel weer weghaalde. De apothekers verhoogen de prijzen met 20% waar over de krant verontwaardigd; het is echter noodig omdat de groothandel 20% opgeslagen heeft. Er is besloten dat er klein papier zal worden uitgegeven. Prijzen van eetwaren worden officieel vastgesteld. Vruchten zullen wel goedkooper worden, omdat deze niet uitgevoerd kunnen worden, 's Avonds wordt slechts een gedeelte der lantaarns opgestoken, zoodat sommige straten erg donker zijn, voor kolenbesparing. De gemeenteraad stelt voor niet veel water te ge bruiken, geen straten meer te schrobben. Men vreest dat Engeland de Schelde in wil varen om België te helpen. Woensdag 15 Augustus. Engeland heeft Duitschland den oorlog verklaard den 4 Aug. 1 uur. Brief van A. van 3 Aug. Vannacht alle soldaten vertrokken. Dr. de B. vindt tuberculosebestrijding in oorlogstijd weinig belangrijk. Gaat toch naar Emmen. Vanmorgen op de fiets de stad door, niets te zien. Moest koek halen maar vierstuiversche koeken niet meer te krijgen. Meel uit Rotterdam was niet gekomen. De bakker had de meesterknechten ontslagen, bakt niet meer. Van voorraad werd uit Groningen niet naar hier gezonden, risico was voor hem en er was alle kans dat het niet overkwam. G. K. vertelde dat gisteren in de Valeriusstraat den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 45