I EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 33 gekeurd te voor geheelen dag paarden hadden gestaan om worden. Zij hadden emmers water aangedragen den dorst, een emmer per paard. R. kan geen meel en gort meer krijgen. Bessen gekocht. Kruidenier komt zeggen dat wij geen suiker meer kunnen krijgen. De maximumprijs door de regeering vastgesteld is nu 50 cents. Wat moeten wij nu met de bessen beginnen? Pa heeft ook suiker noodig voor suikerstroop. Wij moeten overal maar zuinig mee wezen, boter is er ook niet veel. Pa naar tante R. geweest. Vrijdag en Zaterdag had den zij reeds angst gehad, maar de hotelier had gezegd maar rustig af te wachten. Zaterdagavond hadden zij besloten Zondagmorgen te vertrekken zonder andere gasten iets te zeggen. Zondag dus vroeg weg met den trein. De boot ging niet verder dan tot Keulen, daar moesten de reizigers dus in den trein, die dan ook bestormd werd, coupés en gangetjes alles vol. Bij de grens visitatie, Oom kon zich legitimeeren. Bij de Ned. grens en in Arnhem weer visitatie; handbagage en alles nauwkeurig nagesnuffeld. Er waren afzonderlijke gangen voor mannen en vrouwen, waardoor niet ge makkelijk elkander weer te vinden. Eten was nergens te krijgen, tante had van een dame een broodje ge kregen. Een dame met kind kon niet meer mee, ver trouwde een andere dame haar kind toe; deze kwam met het kind in den Haag maar wist niet waar het thuis hoorde. Tot Utrecht ging de reis in 3de klasse coupé; in Utrecht station vol soldaten; zij lagen op het perron, men struikelde over de beenen. Verder kwamen zij in le kl. coupé, reisden met dame die ook al in 3e kl. en ook al in een goederenwagen gezeten had. Ze klaagde erg, Tante vond dat zij blij mocht wezen meegekomen te zijn. Om 12 uur 's avonds kwam de trein aan en 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 46