34 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN t vreem- Tante gingen zij naar Riche om den honger te stillen. Zondag avond was in Duitschland afkondiging dat alle delingen het land moesten verlaten. Oom en waren dus juist op tijd weg, want toen kwam er nog grooter drukte. ’s Middags nieuwe bulletins uit Maastricht. Ambu lance in Eijsden vol, gezadelde paarden holden door de stad, tal van Duitsche vluchtelingen kwamen over de grens, werden gevoed en weer over de grens gezet, aanhoudend kanongebulder, van den toren af zag men het vuren. Met B. en de K.’s de stad in geweest, overal stil, op Lange Voorhout en Malieveld oefening van soldaten. Na het eten B. halfweg naar de M.’s gebracht, verder Scheveningen omgefietst. Aan het Kanaal de Veld artillerie tegengekomen, bij de scholen was het weer gezellig, op boulevard en in het dorp erg druk. Halve verlichting op straat en in huis. Pa verscheidene verhalen in de apotheek gehad. Een heer, die in Duitschland logeerde, had drie dagen werk om hier te komen. Op een Rijnboot kwam hij bij de Duitsch-Nederl. grens; de boot, die zwaar geladen was o.a. met aniline werd leeggehaald, de menschen gevisi teerd, alles bewaakt door soldaten met geladen geweren. De reizigers konden op de leege boot verder trekken. Het was erg griezelig geweest, sommige dames vielen flauw. Een andere heer had een wijnzaak in Rotterdam, reisde dagelijks heen en weer, wat anders in den laatsten tijd niet bepaald de moeite waard was; de laatste week had hij 15.verdiend. Van morgen had hij eerst een uur in de queue bij het station gestaan, hoewel hij erg vroeg was; daarna werd de trein volgeladen, eerst coupés en gangetjes, daarna de goederenwagen. Een uur had de trein erover gedaan, halfdood kwam hij uit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 47