EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 35 in de de Ruyterstraat i file bij de Ned. Bank, ook bij vrijwilligers, die zich aanbieden; van Roode Kruis-auto’s. van A. P. Heyer was De stalhouderij no. 40, 42 en 51. den opgepropten wagen. Onze stalhouder Heyer1) heeft dertig paarden af moeten geven, zes houdt hij over. De paardentaxatie is schadelijk voor lui die dure paarden bezitten, soms voordeelig voor goedkoope paarden. In de apotheek was iemand, die van den Engelschen gezant de verklaring had gehoord, dat Engeland de Nederl. neutraliteit niet zou schenden of Duitschland moest het doen, dan deden de Engelschen het ook. B. thuis van M.’s. Hij had eindexamen H. B. S. in Gouda. Zondagavond kwam er een leerling om te vra gen of hij ging. M. zeide dat hij zou gaan als hij kon; ging de trein Maandag niet, dan was het zijn schuld niet; de leerling ging dan ook niet. Even later kwam er een leeraar vragen of hij ging. M. maakte zich ongerust en bedacht zich dat hij eigenlijk nu nog gaan moest, maar dan moest hij eerst den leerling nog op halen. De laatste trein liep echter niet, een auto was niet te krijgen, dus werd afgesproken niet te gaan door de leeraren. Maandagochtend kwam leerling met een auto of M. meeging. M. had evenwel afgesproken niet te gaan, dus ging niet. Briefkaart uit Gouda om te vragen waarom hij niet gekomen was, of hij Dinsdag kwam, allen waren gekomen uitgezonderd het Haagsche clubje. M. danig het land. Donderdag 6 Augustus. Wilson biedt bemiddeling aan. Bulletin dat Duitsch land ultimatum stelt aan Italië, dat nalaat zijn bond genoot te helpen. Nog steeds staat een de Hoofdwacht van op het Voorhout is het druk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 48