36 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 1) Het Paleis aan den Kneuterdijk, waar indertijd de Prins van Oranje, zoon van Koning Willem III, heeft gewoond. Het paleis van den Kroonprins1) is ingericht voor het Roode Kruis waarbij padvinders dienst doen. Bij de huizen worden goederen opgehaald voor het Roode Kruis, jongens halen die en meisjes noteeren. Banden met H. G. M. (hulp gedurende mobilisatie). N. met vader en Joh. v. Z. ontmoet. N. opgeroepen voor den Pensioenraad, gebrek aan personeel doordat velen opge roepen voor den dienst. N. had zich opgegeven voor Roode Kruisdienst. M. D. voor H. G. M., moest kin deren oppassen, haar kennissen moesten naaien, maar hadden daar geen verstand van. Naar informatiebureau om te informeeren hoe D. naar huis kan komen a.s. Zaterdag. Om 1 uur gaat een trein naar Rotterdam, om half vijf verder, maar of er een boot was wist men niet. Reizigers, die over de grens moesten, kon men geen raad geven. M. was hier, in Rijswijk was de bevolking gek van angst; zij was blij er eens uit te zijn. Zij vertelde van de familie W., die in Nideggen logeerde en Zaterdag van mobilisatie hoorde. Zij wilden telegrafeeren, maar aan het telegraafbureau gaf men den raad maar zoo gauw mogelijk weg te gaan. Alle Hollanders vertrokken dus met den trein, toen die niet verder ging met auto’s; deze mochten niet verder dan de grens dus daar bleef het gezelschap met bagage staan. Er werd een hooiwagen opgeschommeld, die, nadat een der heeren, een inspec teur van politie, op zijn ambtseed verklaard had dat er geen smokkelwaar was meegenomen, allen over de grens bracht. Bij tante D. geweest. Oom G. was geheel van streek, beweerde dat wij met het Nieuwe Jaar wel Duitsch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 49