r fel 38 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN Vrijdag 7 Augustus. Tomaten gekocht om in te maken, 7 cent het kilo. Pa de stad in geweest. Bij de Hoofdwacht nog een file van vrijwilligers, bij de Ned. Bank gaan werkgevers voor om den volgenden dag het werkvolk te kunnen betalen; moeten daarvoor loonlijsten toonen. Nieuwe bulletins: Duitsche soldaten over de grens gevlucht en ontwapend. Vreeselijke verhalen over het beschieten van Luik en het slagveld. B. heeft in het Diaconessenhuis geholpen flesschen te spoelen voor inmaak van vruchten voor zieken en mogelijk gewonden; bedden waren daar ook voor ge reserveerd. Het Roode Kruis zoekt naar meer plaats ruimte om die in de richten. B. heeft zich als hulp be schikbaar gesteld. Het R. K. heeft veel aanvragen, maar heeft liever lui die er wat verstand van hebben. Het merken van het goed was ook schandelijk gedaan. Inslag gedaan van suiker, theelichtjes en kaarsen, van honing, lucifers en cokes. De schipper die bessenwijn bracht had vreeselijke verhalen van wat hij gezien had in de buurt van Utrecht; alles werd vlak gemaakt, alle boomen gekapt, de villa’s en huizen vlogen in de lucht, het bleek later gruwelijk overdreven te zijn. Ma in be nauwdheid over de reis van D., maar deze zegt een kennis is ook met de boot gekomen, dus zal zij het erop wagen, en over J., omdat die buiten de waterlinie zit. Mevrouw D. zit nog in Zürich; op telegrammen kwam geen antwoord, nu bericht dat zij er vooreerst maar blijven zal. Bulletins van een slag op de Noordzee, Duitsche schepen verslagen, vluchten naar de Hollandsche kust. Na het eten naar Scheveningen, stampvol. Soldaten en cavalerie op de boulevard, kanonnen bij Seinpost ge laden; groote kijker op statief geplaatst, pier afgesloten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 51