EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 39 Lucht donker met lichte bovenwolken op elkander ge stapeld als rook. In de verte, wazig, een groote boot, ’t Is erg interessant, maar er gebeurt niets. D. uit om rekeningen te betalen met papiergeld. De slager zou het verschil morgen wel brengen, de koetsier kon niet wisselen, de kruidenier liep de Piet Heinstraat af en kreeg 't gedaan. Heden een papiertje van 2.50, het eerste. Zaterdag 8 Augustus. Naar Scheveningen, veel soldaten. Genie bezig kanonnen verdekt op te stellen, 's Middags met K.’s naar Kijkduin, soldatenkamp. Bruggen in het Westland alle afgezet, scholen vol soldaten. Langs strand terug, mochten niet langs het Kanaal, door soldaten afgezet, moesten de fietsen door de duinen sleepen. Zondag 9 Augustus. B. C. gesproken, had er twaalf uur over gedaan van Groningen naar den Haag. Hebben boeken bij elkaar gezocht voor soldatenbibliotheek. Maandag 10 Augustus. Brief van tante W., daar niet alles zoo duur. Men mag weer met passen door de waterknie, 's Middags jour; nicht K. wilde aangifte voor Roode Kruis intrek ken omdat zij niet naar Maastricht mag. J. heeft wat suiker gezonden. Door particulieren is opgericht het Steuncomité; de Koningin gaf 20.000. Courant erg interessant. Soldaten gemiddeld 5,8 slechte kiezen. De Engelsche soldaten hadden in den Afrikaanschen oor log veel te stellen gehad met kiespijn. Padvinder van 15 jaar als spion ingerekend. Groote slag voorbereid. Dinsdag 11 Augustus. Limburg, Brabant en Zeeland in staat van oorlog verklaard. Perziken kosten 2 cent, groote eieren 31/2, een haantje 35 cent. B. is naar de kookschool, helpen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 52